Mød os på Facebook - klik her


Guldklumpen Aabybro - Privat Pasningsordning
Besøg os

Bettina Nygaard

Mobil/SMS 2142 2229Birthe Grønbek Bergmos

Mobil/SMS 2696 8678Tilskud og priser

En fuldtidsplads (år 2019) koster 7.400 kr. pr. måned, hvoraf kommunen dækker op til 75% af udgiften.

Det kommunale tilskud (for år 2019) udgør i Jammerbugt kommune 75% af udgiften, dog maksimalt 5.395 kr. pr. måned.

Derfor bliver forældernes udgift efter tilskud på 2.005 kr. pr. måned. Der betales og modtages tilskud for 12 måneder pr. år.

Kommunen yder søskenderabat, såfremt man har flere børn i pleje.


Private pasningsordninger fastsætter deres priser udfra omkostningerne og derfor kan du opleve, at der er forskelle i prisen hos de private tilbud. Vi mener selv, at vi er blandt den billigste del af de private pasningstilbud, men vi vil også gerne fremhæve at vi ikke ønsker at blive valgt pga. prisen.

For os er det vigtigste for både barn og forældre, at vi har gensidig tillid og respekt.

Prisændringer sker normalt fra årsskiftet og i takt med ændringer i det kommunale tilskudssystem og for at tage hensyn til inflations- og prisudviklingen.

Betaling

Opkrævning sker på månedsbasis forud.

Beløbet skal være betalt senest den første hverdag i måneden. Ved manglende indbetaling er vi ikke i stand til at modtage barnet, før beløbet er indbetalt.


Friplads ved lav indkomst

Kommunen yder ikke tilskud til friplads hos private pasningsordninger, så er du berettiget til friplads pga. lav indkomst anbefales du at anvende de kommunale dagplejetilbud.


Udmeldelse

Der er gensidigt 1 måneds opsigelse af pladsen med ophør ved en måneds udgang.(fx opsiges senest den 31. maj, hvis barnet skal stoppe den 30. juni). Opsigelsesvarslet er det samme for såvel forældre som fra vor side.

Pasningsforløbet skal i henhold til de kommunale regler slutter den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 11 mdr. Husk i skal selv kontakte kommunen for at få barnet skrevet op til en børnehaveplads, og hvis i har særlige ønsker til børnehaven.


Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt med hensyn til forhold, der gælder barnet og forældrenes private forhold.


Rygepolitik

Vore lokaler og omgivelser er 100% røgfri, og ingen af os ryger heller ikke uden for arbejdstiden.


Forsikring

I skal selv tegne en ulykkesforsikring på jeres barn, da det er jeres egen forsikring, der dækker i tilfælde af et uheld.

Ved bortkomst eller skade på personlige ejendele tilhørende barnet, bør I selv have en forsikring, som dækker skaden.