Privatdagplejen Guldklumpen
Besøg os

Bettina Nygaard

Mobil/SMS 2142 2229Birthe Grønbek Bergmos

Mobil/SMS 2696 8678Vi tilbyder dit barn en daglig, som skaber glæde og tryghed

Som dagplejere gennem mange år, kender vi betydningen af skabe glæde og tryghed for vor små børn, så de får en ordentlig start på livet

Som forældre må I gerne stille krav til os, ligesom vi forventer, at vi i fællesskab sikrer gode, tryge og fortrolige rammer for jeres barns ophold i dagplejen.

Derfor vil vi også gerne kende jer som forældre inden jeres barn indskrives hos os, idet vi anser det for vigtigt at kemien passer sammen. Hos os løser vi ikke problemer ved at læse regler og slå hinanden i hovedet - vi tror mere på gensidig respekt og forståelse for at vi er sammen om at skabe en god og oplevelsesrig hverdag for børnene.Fordele ved den private dagpleje

Sammenligner man privat dagpleje med de kommunale tilbud, bør I være opmærksom på følgende:

Det er trygt for dit barn at være hos den samme voksne hver dag, hvor barn og dagplejer får en tæt relation.


Man får erfarne dagplejere med stor indsigt i børns udvikling og dialog om børnenes udvikling.

Man kan selv vælge sin dagplejer og dermed få en dagplejer, hvor kemien passer sammen.

Fast børnegruppe - ingen pludselige midlertidige løsninger med pasning hos afløsere i den kommunale dagpleje.

Når vi er 2 dagplejer med i alt med 8 - 10 børn vil dit barn altid have jævnaldrende at leje med og spejle sig i.

En privat dagpleje har kun dagplejebørn, sålænge forældre og børn er glade. Derfor har vi fokus på at skabe gode oplevelser.

Som privat dagpleje er vi undergivet tilsyn af kommunen, som løbende fortager såvel anmeldte som uanmeldte besøg i de private dagplejer.Vi holder løbende dialog omkring børnene i forbindelse med bringning og afhentning. Vi vil gerne fortælle jer om dagens begivenheder i forbindelse med afhentningen, så I ved hvad vi har lavet og kan snakke om det derhjemme.

Vi har ikke nogen stor administration og bruger vore resourcer på at skabe en kvalitetsoplevelse for vore børn.